De energietransitie,

dat doen we samen

Aanvraag energiecoach >>

Inschrijven nieuwsbrief >>

Stel hier je vraag >>

Aanvraag energiecoach >>

Schrijf in voor de nieuwsbrief >>

Door inwoners – voor inwoners

De energietransitie is een opgave voor ons allemaal. Alleen samen kunnen we de overstap maken naar milieuvriendelijke en duurzame energiebronnen. De Stichting Energietransitie Roosendaal zet zich in voor de inwoners van de Gemeente Roosendaal om de energietransitie in onze gemeente te bevorderen en te versnellen. Onder energietransitie verstaan we de omslag van een fossiele energiehuishouding naar een duurzame CO2-neutrale huishouding. We infomeren (met lokaal betrokken bewoners) de inwoners van de gemeente over en stimuleren hen bij het verduurzamen van hun energieverbruik. 

Kennis delen – samen vooruit

Verduurzaming geldt voor iedereen en kan door iedereen: inwoners, bedrijven, gemeente en overheid. De StER neemt initiatieven, zoekt samenwerking en brengt partijen bij elkaar, bij projecten die gericht zijn op de energietransitie en de verduurzaming van het energieverbruik. Denk aan energie-ambassadeurs, lokale burgers die u aan de keukentafel vertellen hoe u een begin kan maken met de verduurzaming van uw woning. Onafhankelijk advies, op maat voor uw situatie.

Dit is het moment – begin nu!

Hoe klein ook, elke actie van u draagt een steentje bij. Denk aan het aanpassen van uw verlichting, isolatie in en van een woning, of het opwekken van duurzame energie. Wij helpen u, uw buren en uw wijk om knelpunten te herkennen en aan te pakken. Samen zorgen we dat duurzame energie van nu af aan vanzelfsprekend wordt!

Zonnepanelen

Zelf zonnepanelen op je koop- of huurwoning? 

Lees meer

Subsidies

Voor vele vormen van verduurzamen heeft de Gemeente Roosendaal subsidies beschikbaar.

Lees meer

Isolatie

Het isoleren van je huis is de basis voor verduurzaming en besparing op energiekosten.

Lees meer

Nieuws

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Hoe wij in 2023, het derde jaar van ons bestaan, invulling hebben gegeven aan onze missie kunt u lezen in ons jaarverslag.

Lees meer