Op 7 oktober 2020 is de Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) opgericht. Met de oprichting van deze onafhankelijke stichting willen de initiatiefnemers de overgang naar een duurzame energievoorziening binnen de gemeente Roosendaal bevorderen en waar nodig versnellen.

De StER wil dit doen door het stimuleren, adviseren en gidsen van inwoners bij het verduurzamen van hun energieverbruik. StER-voorzitter Marlies Bartels: “De Stichting is echt ‘van, voor en door burgers’. Het is een initiatief van een grote groep ondernemende burgers die graag elkaar en andere burgers van de gemeente Roosendaal helpen bij het verduurzamen van hun energieverbruik. Dat is belangrijk voor het klimaat, maar ook goed voor de eigen portemonnee en het wooncomfort.’

Energiecoaches

Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de StER zal de inzet van Energiecoaches zijn, die in zogenaamde keukentafelgesprekken individueel advies geven aan de bewoner op diens verzoek over zijn of haar situatie. Die oriënterende gesprekken van plusminus een uur zijn gratis.

Wijkacties

Aanvullend op de coaches worden wijkacties opgezet en gemeente-brede voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, steeds gericht op de maatregelen die mensen thuis kunnen nemen om het energieverbruik en de energierekening te verlagen en te vergroenen.

Voor deze gerichte acties wil de StER ook afspraken maken met en gesprekspartner zijn van structurele samenwerkingspartners zoals de gemeente en de woningcorporatie.

Burgerinitiatief

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van een aantal wijkbewoners uit de Weihoek. Die bewoners zijn gestart met het initiatief voor een zonneveld, dat uiteindelijk is overgenomen door een commerciële partij, die nu de Zonneweihoek aanlegt. Vanuit de maatschappelijk betrokkenheid van die ondernemer en de lokaal betrokkenen is daarna deze onafhankelijke stichting tot stand gekomen. De ondernemer draagt burgerinitiatieven een warm hart toe en heeft zonder voorwaarden aan de stichting een jaarlijkse bijdrage toegezegd per opgewekte megawatt uur. Deze bijdrage duurt net zolang als de 20- tot 25-jarige exploitatie van de Zonneweihoek.

Het begin is gemaakt. Wordt vervolgd!

Heeft u vragen/opmerkingen?
Kijk rond op deze website of stuur een mail naar info@steroosendaal.nl

Andere berichten

Geen kosten meer voor verwijderen gasaansluiting

Geen kosten meer voor verwijderen gasaansluiting

Goed nieuws voor iedereen die overweegt om van het gas af te gaan. Vanaf maandag 1 maart 2021 betalen woningeigenaren niet meer voor het verwijderen van de gasaansluiting als ze daarvoor een verzoek indienen bij hun netbeheerder; in Noord Brabant bij Enexis. Op deze...

Lees meer
Digitale Pub Quiz over verduurzamen op maandag 14 december

Digitale Pub Quiz over verduurzamen op maandag 14 december

Maandag 14 december om 20.00 uur organiseren wij een gezellige én leerzame digitale Pubquiz voor alle inwoners van de gemeente Roosendaal. Leuk en leerzaam! Deelnemers leren spelenderwijs hoe zij thuis tegelijkertijd hun energieverbruik kunnen verduurzamen, de...

Lees meer