Jaarverslag 2023

De StER is een burgerinitiatief gericht op het ondersteunen van inwoners van de gemeente Roosendaal bij het verduurzamen van het energieverbruik thuis. Hoe wij in 2023, het derde jaar van ons bestaan, invulling hebben gegeven aan onze missie kunt u lezen in ons...

Thuis energie besparen doe je zo

Proef met energie besparen thuis: vijf Roosendaalse woningeigenaren nemen deel Een duurzame en comfortabele woning realiseren gaat verder dan bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente Roosendaal heeft daarom met vier andere Brabantse gemeenten besloten...

Eerste paneel Zonneweihoek: in meerdere opzichten een mijlpaal

Wethouder Klaar Koenraad en Marlies Bartels, voorzitter van kersvers burgerinitiatief Stichting Energietransitie Roosendaal, hebben woensdagochtend 21 oktober 2020 gezamenlijk het eerste zonnepaneel van de Zonneweihoek gelegd. Dit moment wordt door beiden gezien als...

Zonnepark Zonneweihoek

Begin oktober 2020 werd de bouw gestart van het eerste grondgebonden zonnepark binnen de gemeente Roosendaal, de Zonneweihoek. Dit zonnepark, dat tevens het eerste zonnepanelenproject met burgerparticipatie binnen de gemeentegrenzen is, is aangelegd langs de A58 nabij...

De Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) stelt zich voor

Op 7 oktober 2020 is de Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) opgericht. Met de oprichting van deze onafhankelijke stichting willen de initiatiefnemers de overgang naar een duurzame energievoorziening binnen de gemeente Roosendaal bevorderen en waar nodig...