Wethouder Klaar Koenraad en Marlies Bartels, voorzitter van kersvers burgerinitiatief Stichting Energietransitie Roosendaal, hebben woensdagochtend 21 oktober 2020 gezamenlijk het eerste zonnepaneel van de Zonneweihoek gelegd. Dit moment wordt door beiden gezien als symbolisch begin van een reeks belangrijke ontwikkelingen op het pad naar een energieneutrale en klimaatvriendelijke gemeente Roosendaal.

Wethouder duurzaamheid Klaar Koenraad: ”Het gaat hier namelijk niet alleen om het eerste paneel van de Zonneweihoek als eerste grondgebonden zonnepark binnen de gemeentegrenzen en tevens het eerste zonnepanelenproject met burgerparticipatie. Het is ook het eerste paneel van een hele serie grondgebonden zonneparken die de komende jaren in de gemeente worden gerealiseerd.” Jaarlijks moeten al die projecten jaarlijks ongeveer 100 miljoen kWh groene stroom produceren. Deze lokale productie van duurzame energie is aanvullend op die van het groeiende aantal zonnepanelen op daken en de drie windmolens langs de Vliet.

Grote groep Roosendalers profiteert mee

De Zonneweihoek is tevens de kiem geweest voor het burgerinitiatief dat deze maand heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Energietransitie Roosendaal (StER). StER-voorzitter Marlies Bartels: “Het groepje initiatiefnemers van de Zonneweihoek is gaandeweg uitgegroeid tot een grote groep ondernemende burgers die graag elkaar en andere burgers van de gemeente Roosendaal helpen bij het verduurzamen van hun energieverbruik.”

De StER zal dit gaan doen door o.a. het opzetten van wijkacties en korte gratis adviesgesprekken met geïnteresseerde individuele woningeigenaren door deskundige en onafhankelijke ‘energiecoaches’. Daarbij wordt samengewerkt met o.a. de gemeente en woningcorporatie Alwel.

Een deel van de benodigde middelen wordt verkregen uit een belangeloze afdracht van zonnepark De Zonneweihoek aan de Stichting.

Duurzaam project

“Als gemeente zijn wij heel blij met dit initiatief, waarbij burgerparticipatie tot hele mooie oplossingen heeft geleid. Zo is het project zélf ook nog eens heel duurzaam: over 25 jaar wordt alles netjes opgeruimd en wordt het landschap weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Mooier kan het eigenlijk niet wat mij betreft,” besluit Klaar Koenraad.

“Het past bovendien naadloos in onze duurzaamheidsgedachte. Zo zijn onlangs de subsidies weer geopend voor particulieren binnen het project ‘Winst uit je woning’ en gaan we binnenkort van start met ‘Zon op Dak’ waarbij we eigenaren van bedrijfspanden stimuleren om zonnepanelen op hun daken te plaatsen.”

Andere berichten

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

De StER is een burgerinitiatief gericht op het ondersteunen van inwoners van de gemeente Roosendaal bij het verduurzamen van het energieverbruik thuis. Hoe wij in 2023, het derde jaar van ons bestaan, invulling hebben gegeven aan onze missie kunt u lezen in ons...

Lees meer