Goed nieuws voor iedereen die overweegt om van het gas af te gaan. Vanaf maandag 1 maart 2021 betalen woningeigenaren niet meer voor het verwijderen van de gasaansluiting als ze daarvoor een verzoek indienen bij hun netbeheerder; in Noord Brabant bij Enexis. Op deze manier worden koplopers van de energietransitie gestimuleerd hun woning aardgasvrij te maken.

Wanneer in een woning geen gas meer wordt gebruikt, moet omwille van de veiligheid de gasaansluiting worden verwijderd. De verwijderkosten werden tot nu toe in rekening gebracht bij degene die om verwijdering had verzocht. Dit voelde als dubbelop. Men investeerde in aardgas-vrij maken van de woning en moest ook nog kosten maken voor het verwijderen van de aardgasleiding.

Het kabinet heeft het daarom mogelijk gemaakt dat deze kosten per 1 maart 2021 tijdelijk worden gesocialiseerd. Dit betekent dat voorlopig de kosten worden verrekend in het vastrechtdeel van het energietarief, dat voor transport en de aansluiting moet worden betaald. Het gasloos maken van woningen wordt op deze wijze in feite dus betaald door de woningeigenaren die wel nog een aansluiting op het gasnet hebben. Omdat dit op termijn niet meer houdbaar is als er steeds meer mensen van het gas af gaan, wordt er gewerkt aan een permanente en hopelijk eerlijkere oplossing in de Energiewet.

Een aanvraag voor het verwijderen van de gasaansluiting kan eenvoudig via www.mijnaansluiting.nl.

Andere berichten

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

De StER is een burgerinitiatief gericht op het ondersteunen van inwoners van de gemeente Roosendaal bij het verduurzamen van het energieverbruik thuis. Hoe wij in 2023, het derde jaar van ons bestaan, invulling hebben gegeven aan onze missie kunt u lezen in ons...

Lees meer