Energiecoaches Roosendaal

Eén van de bestuursleden van Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) is Wim van den Bergh. Wim, zelf woonachtig in Roosendaal, is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de StER. Hij stelt zich graag aan u voor!

Wim van den Bergh‘In 2020 kwam ik via Stichting Energietransitie Bergen op Zoom, waar ik voorzitter van ben, in contact met Michel Suijkerbuijk. Stichting Energietransitie Bergen op Zoom adviseert inwoners in de gemeente Bergen op Zoom in het verduurzamen van het energieverbruik thuis. Aangezien we beiden in Roosendaal wonen, ging ons gesprek al snel over het opzetten van een soortgelijke, onafhankelijke organisatie voor huurders en woningeigenaren uit de gemeente Roosendaal. Er waren toen al wel collectieve inkoopacties, maar een loket waar inwoners terecht kunnen met vragen over het verduurzamen van het energieverbruik thuis, was er toen nog niet. Meerdere inwoners bleken dit idee met ons te delen. Na de nodige voorbereidingen werd het idee op 7 oktober 2020 concreet en was Stichting Energietransitie Roosendaal, ofwel de StER, een feit.’

Verduurzamen energieverbruik thuis
‘Mijn rol als bestuurslid binnen de StER is voornamelijk inhoudelijk. Samen met mijn medebestuursleden en vrijwilligers voorzie ik de gemeente Roosendaal van de nodige adviezen en tips over het verduurzamen van energie. Tijdens een periodiek overleg met de wethouder en ambtenaren brengen we advies uit en dragen we zaken aan die wij als StER vanuit de inwoners meekrijgen. Ook onderhoud ik contacten met partijen in de wijken en leid ik projecten, zoals Thuis Energie Besparen Doe Je Zo.

‘Er staat nu een deskundig team’
Stichting Energietransitie Roosendaal‘Nu, zo’n twee jaar verder, staat er een deskundig team, dat zowel op inhoudelijk als uitvoerend vlak goed is onderlegd. We hebben een uitstekende relatie met de gemeente, wijk- en dorpsverenigingen en andere partijen opgebouwd. Zowel de inwoners als stakeholders weten ons steeds beter te vinden. Inmiddels hebben zo’n 320 huishoudens een energiecoach van de StER ingeschakeld voor een onafhankelijk energieadvies. Binnenkort organiseren we het eerste Energiecafé waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen over het verduurzamen van het energieverbruik. Juist het in contact komen met huurders en woningeigenaren die niet direct de mogelijkheid hebben om grote maatregelen te treffen, vinden we belangrijk.’


Energiecoaches 
‘Steeds meer mensen vinden duurzame energie belangrijk. We kunnen dus wel stellen dat deze boodschap is geland. Door de sterk toegenomen energiekosten, zien we nu nog meer mensen maatregelen treffen, al is de aanleiding natuurlijk niet fijn. Daarom adviseer ik huurders en woningeigenaren om een afspraak in te plannen met één van onze energiecoaches. Door middel van een huis- en warmtescan kunnen zij u voorzien van een onafhankelijk advies dat helemaal is afgestemd op uw woning en  toekomstwensen. Ga ook eens in gesprek met de buren. Waarschijnlijk wonen zij in een soortgelijke woning en hebben zij al bepaalde ervaringen opgedaan. Of kunt u met de wijk of VvE samen stappen ondernemen.’

Blijvende gedragsverandering
‘Energiebesparing kan echter niet alleen door technische voorzieningen worden bereikt. Het energieverbruik wordt immers voor een groot deel door ons gedrag bepaald. Stel uzelf bijvoorbeeld steeds de vraag of het licht of de radiator in die ruimte echt wel aan moet blijven, of hoe u voedselverspilling tegen kunt gaan. En of die reis met de auto of het vliegtuig echt noodzakelijk is. Op de website van het Regionaal Energieloket is bijvoorbeeld een E-book te downloaden met 50 tips die door ander gedrag direct toepasbaar zijn in uw woning. Goed voor het klimaat en uw portemonnee én zonder enige vorm van investering. Een duurzame en betaalbare toekomst creëren vraagt om blijvend passend gedrag van ons allemaal. Die bewustwording is nodig om samen de klimaattransitie te kunnen realiseren.’

Heeft u vragen over het verduurzamen van energie? Stuur dan een e-mail naar info@steroosendaal.nl.

Andere projecten