Over StER

Inschrijven nieuwsbrief >>

Stel hier je vraag >>

Stel hier je vraag >>

Schrijf in voor de nieuwsbrief >>

Stichting Energietransitie Roosendaal

Op 7 oktober 2020 is de Stichting Energietransitie Roosendaal opgericht. Met de oprichting van de stichting willen de initiatiefnemers de verduurzaming binnen de gemeente Roosendaal stimuleren en waar nodig versnellen.

De stichting heeft als belangrijkste doelstellingen:

• het stimuleren en gidsen van inwoners bij het verduurzamen van hun energieverbruik en het nemen van initiatieven om burgers actief te betrekken bij projecten die gericht zijn op de energietransitie en de verduurzaming van hun energieverbruik;
• het verzorgen van voorlichting en het geven van onafhankelijk advies op maat door burgers aan burgers over de mogelijkheden om hun energieverbruik te verduurzamen;
• het geven van invulling aan de energietransitie en het leveren van een bijdrage aan oplossingen voor de klimaatverandering;
• het vaststellen van knelpunten voor inwoners en het daarop ondernemen van initiatieven;
• het stimuleren van partijen en de gemeente Roosendaal om activiteiten te ondernemen om burgers bij deze transitie behulpzaam te zijn;
• het opleiden en aansturen van energie-ambassadeurs;
• het samenwerken met uitvoerende organisaties die bijdragen aan het verduurzamen van het energieverbruik van burgers van de gemeente Roosendaal.

StER bestaat uit een brede groep betrokken Roosendalers die samen werken aan de bovenstaande doelen. 

Bestuur

Marlies Bartels

Voorzitter

Benaderd door enkele zeer enthousiaste Roosendalers, die de energietransitie een warm hart toedragen, en de mensen van Roosendaal daarin willen stimuleren, had ik niet lang nodig om me aan te sluiten en hier bestuurlijk mijn steentje aan bij te dragen.

De grote inhoudelijke kennis van deze betrokken Roosendalers gaat zeker helpen alle Roosendalers (dus ook de dorpen) te helpen bij bewustwording en daardoor aanpassingen aan huis en omgeving met betrekking tot hun en ons energiegebruik.

Margot Kampert

Penningmeester

Er komt een enorme hoeveelheid informatie over energietransitie af op bewoners van Nederland. Hoewel ikzelf niet al die informatie kan beoordelen op betrouwbaarheid, weet ik me binnen de StER omringd door mensen die veel kennis en inzicht hebben en die wel kunnen beoordelen welke maatregelen in welk huishouden snel effect kunnen hebben. Ik wil die gedeelde kennis en dat gezamenlijke enthousiasme graag overbrengen aan de inwoners van Roosendaal. Ik hoop zo een bijdrage te kunnen leveren aan een energie-neutraler Roosendaal.

Florian Luiken

Secretaris

In heel Nederland en ook in Roosendaal zijn veel mensen bezig met verduurzaming en energietransitie. Door alle informatie en initiatieven is het soms moeilijk door de bomen nog het bos te zien terwijl investeren in een duurzame woning wel een prijskaartje met zich mee brengt.

Samen met de andere StER-leden draag ik er graag aan bij om dit proces overzichtelijk te maken waardoor alle inwoners van de gemeente Roosendaal een goede afweging kunnen maken over de mogelijkheden voor hun woning.

Wim van den Bergh

Bestuurslid

De energietransitie is er een van drie transities (naast circulair bouwen en Co2 neutraliteit) waar we gezamenlijk voor staan. Een grote uitdaging daarbij is om bewustwording breed te laten landen. Uiteindelijk zullen we een balans dienen te vinden. Niet meer uit de aarde halen dan dat er ook weer aangemaakt wordt. Concreet is dat voor de meesten van ons in het dagelijkse huishouden: het verminderen van de vraag naar energie (o.a. Isoleren) en het stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Mijn ambitie is aan die “ transitie “ een bijdrage te leveren.

Bianca Koster

Bestuurslid

Er is maar één aardbol waar we, en de generaties na ons, gebruik van kunnen maken. Het gebruik van fossiele brandstoffen en bouwstoffen maakt dat we komende decennia andere keuzes moeten maken. Enerzijds omdat deze eindig zijn anderzijds omdat de CO2-impact grote klimaatgevolgen heeft. Deze klimaatgevolgen zijn steeds meer waarneembaar. Zo ervaar ik jaarlijks de steeds verder smeltende gletsjers in de Alpen. Een gebied waar ik graag mag komen om even fysiek bezig te zijn en mentaal bij te tanken.
In mijn dagelijks werk houd ik me bezig met het verduurzamen van sociale woningen. De opgave om de warmtevraag terug te dringen en energie duurzaam op te wekken zijn dagelijks uitdagingen om dit binnen beschikbare gelden te realiseren. Daarbij zijn comfort voor de eindgebruiker als ook een lagere energienota eveneens belangrijke parameters.
Met deze kennis probeer ik ook voor de StER mijn steentje bij te dragen in de wereld van morgen.

Projectleider

Hans Reuvers

Als Projectleider Energietransitie bij de Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) werk ik nauw samen met de woningcorporatie Alwel en Gemeente Roosendaal om de energietransitie in onze regio te bevorderen.

Mijn belangrijkste taken zijn:

– Adviseren van bewoners, collega’s en Gemeente.
– Betrokken bij diverse energie gerelateerde projecten en duurzaamheidsinitiatieven.
– Comfortabel wonen en werken, in een toekomstbestendig leefklimaat, daar zet ik mij graag voor in.

Netwerk van betrokkenen

Bij de StER zijn naast het bestuur nog een groot aantal bewoners vanuit de gemeente Roosendaal betrokken. Zij adviseren het bestuur en helpen mee het uitvoeren van activiteiten. Alleen samen kunnen we onze doelen waarmaken en de energietransitie binnen onze gemeente realiseren.