Over StER

Inschrijven nieuwsbrief >>

Stel hier je vraag >>

Stel hier je vraag >>

Schrijf in voor de nieuwsbrief >>

Stichting Energietransitie Roosendaal

Op 7 oktober 2020 is de Stichting Energietransitie Roosendaal opgericht. Met de oprichting van de stichting willen de initiatiefnemers de verduurzaming binnen de gemeente Roosendaal stimuleren en waar nodig versnellen.

De stichting heeft als belangrijkste doelstellingen:

• het stimuleren en gidsen van inwoners bij het verduurzamen van hun energieverbruik en het nemen van initiatieven om burgers actief te betrekken bij projecten die gericht zijn op de energietransitie en de verduurzaming van hun energieverbruik;
• het verzorgen van voorlichting en het geven van onafhankelijk advies op maat door burgers aan burgers over de mogelijkheden om hun energieverbruik te verduurzamen;
• het geven van invulling aan de energietransitie en het leveren van een bijdrage aan oplossingen voor de klimaatverandering;
• het vaststellen van knelpunten voor inwoners en het daarop ondernemen van initiatieven;
• het stimuleren van partijen en de gemeente Roosendaal om activiteiten te ondernemen om burgers bij deze transitie behulpzaam te zijn;
• het opleiden en aansturen van energie-ambassadeurs;
• het samenwerken met uitvoerende organisaties die bijdragen aan het verduurzamen van het energieverbruik van burgers van de gemeente Roosendaal.

Bestuur en netwerk

De StER bestaat uit een brede groep betrokken Roosendalers die samen werken aan de bovenstaande doelen. Het bestuur van dit netwerk wordt gevormd door:

Marlies Bartels

Voorzitter

Benaderd door enkele zeer enthousiaste Roosendalers, die de energietransitie een warm hart toedragen, en de mensen van Roosendaal daarin willen stimuleren, had ik niet lang nodig om me aan te sluiten en hier bestuurlijk mijn steentje aan bij te dragen.

De grote inhoudelijke kennis van deze betrokken Roosendalers gaat zeker helpen alle Roosendalers (dus ook de dorpen) te helpen bij bewustwording en daardoor aanpassingen aan huis en omgeving met betrekking tot hun en ons energiegebruik.

Margot Kampert

Penningmeester

Er komt een enorme hoeveelheid informatie over energietransitie af op bewoners van Nederland. Hoewel ikzelf niet al die informatie kan beoordelen op betrouwbaarheid, weet ik me binnen de StER omringd door mensen die veel kennis en inzicht hebben en die wel kunnen beoordelen welke maatregelen in welk huishouden snel effect kunnen hebben. Ik wil die gedeelde kennis en dat gezamenlijke enthousiasme graag overbrengen aan de inwoners van Roosendaal. Ik hoop zo een bijdrage te kunnen leveren aan een energie-neutraler Roosendaal.

Florian Luiken

Secretaris

In heel Nederland en ook in Roosendaal zijn veel mensen bezig met verduurzaming en energietransitie. Door alle informatie en initiatieven is het soms moeilijk door de bomen nog het bos te zien terwijl investeren in een duurzame woning wel een prijskaartje met zich mee brengt.

Samen met de andere StER-leden draag ik er graag aan bij om dit proces overzichtelijk te maken waardoor alle inwoners van de gemeente Roosendaal een goede afweging kunnen maken over de mogelijkheden voor hun woning.

Wim van den Bergh

Bestuurslid

De energietransitie is er een van drie transities (naast circulair bouwen en Co2 neutraliteit) waar we gezamenlijk voor staan. Een grote uitdaging daarbij is om bewustwording breed te laten landen. Uiteindelijk zullen we een balans dienen te vinden. Niet meer uit de aarde halen dan dat er ook weer aangemaakt wordt. Concreet is dat voor de meesten van ons in het dagelijkse huishouden: het verminderen van de vraag naar energie (o.a. Isoleren) en het stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Mijn ambitie is aan die “ transitie “ een bijdrage te leveren.

Henk Alberts

Bestuurslid

Om de klimaatwijziging tegen te kunnen gaan is energietransitie noodzakelijk, minder CO2. Waar wij de klimaatwijziging ervaren als een wel erg warme zomer zijn er wereldwijd gevolgen door extreme weersomstandigheden, verlies van oogsten, zeespiegelstijging of onleefbaar hoge temperaturen. De oorzaak van de klimaatwijziging moeten we met z’n allen wegnemen maar ligt ook bij ons zelf. Goede reden dus om initiatieven te steunen die onze bewoners en bestuurders kunnen helpen bij deze energietransitie. Doe ook mee met je inzet, enthousiasme of kennis en voor je eigen portemonnee.

RESIE BEULEN

Bestuurslid

Duurzaamheid is mijn passie. Al meer dan 30 jaar zet ik me, zowel op mijn werk als privé, in voor een milieuvriendelijkere en duurzamere wereld. De energietransitie is naast de transitie naar een circulaire economie een van de grootste maatschappelijke uitdagingen waar we ons voor gesteld zien de komende decennia. Ik geloof hierbij vooral in de kracht van de energietransitie van onderop. Niet wachten op een overheid die ons verteld wat we moeten doen, maar samen aan de slag met het energiezuiniger maken en verduurzamen van de woningen. Door en voor Roosendalers! Daar wil ik in de StER graag mijn bijdrage aan leveren.

Netwerk van betrokkenen

Bij de StER zijn naast het bestuur nog een groot aantal bewoners vanuit de gemeente Roosendaal betrokken. Zij adviseren het bestuur en helpen mee het uitvoeren van activiteiten. Alleen samen kunnen we onze doelen waarmaken en de energietransitie binnen onze gemeente realiseren.