De Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) heeft op 17 februari 2021 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente Roosendaal. Met deze overeenkomst wordt het wederzijds belang erkend van een goede samenwerking bij de energietransitie. De StER zal in de komende jaren inwoners actief adviseren en helpen bij het verduurzamen van hun woningen. Tegelijkertijd zal de stichting namens inwoners van Roosendaal een klankbord zijn voor de gemeente bij haar duurzaamheidsbeleid.

Duurzaamheidswethouder Klaar Koenraad: “We staan de komende jaren voor de grote opgave om te komen tot een CO2 neutrale gemeente in 2050. Onderdeel van deze opgave is het energiezuiniger maken van woningen en het duurzaam verwarmen van woonwijken. Dit kunnen we niet alleen. Daarvoor is de medewerking van al onze inwoners nodig. We zijn blij dat de StER hierbij haar hulp aanbiedt en een verbindende schakel is tussen de inwoners en de gemeente.

Dubbelrol

De rol van de StER is tweeledig. Ze gaat concreet inwoners adviseren en helpen bij de verduurzaming van hun woning.

Daarnaast zal de StER als klankbord fungeren namens de inwoners van Roosendaal, door onder andere mee te denken bij gemeentelijke beleidsvisies en programma’s over duurzaamheid.

De StER gaat zich op korte termijn vooral toeleggen op:
– Bekendheid verwerven als dé onafhankelijke partij, die namens de inwoners kan optreden.
– Het benaderen van inwoners op een wijze die aansluit bij de eigen situatie en mindset;
– Het aanreiken van individuele maatwerk oplossingen, die passen bij de portemonnee van de bewoner;
– Zich bewijzen als een betrouwbare partner die objectief informatie verstrekt en laagdrempelig toegankelijk is.

Energiecoaches en wijkacties

Twee belangrijke onderdelen van de activiteiten van de StER zijn de opleiding en de inzet van Energiecoaches en het (mee) uitvoeren van wijkacties.

Energiecoaches zijn goed opgeleide vrijwilligers die, op verzoek van een bewoner, in zogenaamde keukentafelgesprekken energiebesparings-advies op maat geven. Deze oriënterende gesprekken van plusminus een uur zijn gratis. Op basis van dit advies kan men vervolgens aanpassingen doen in of aan de woning.

Naast de energiecoaches is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de StER de wijk- en buurtbenadering door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en specifiek gerichte buurtacties. Buurtbewoners, die vaak in dezelfde (soort) woningen wonen, kunnen zo van elkaar leren en voordeel hebben bij een gelijktijdige aanpak van de woning, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop van isolatie.

Het leggen van verbindingen met andere partijen is hierbij belangrijk. De StER wil daarvoor graag afspraken maken met onder andere Alwel als belangrijke vastgoedeigenaar in Roosendaal.

Samen kom je verder!

Met de overeenkomst willen de gemeente en de StER onderstrepen dat de energietransitie een gezamenlijk doel is van alle partijen, overheid, bedrijven en inwoners. Samen kom je verder! Heb je vragen? Stuur een email naar info@steroosendaal.nl

Andere berichten

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

De StER is een burgerinitiatief gericht op het ondersteunen van inwoners van de gemeente Roosendaal bij het verduurzamen van het energieverbruik thuis. Hoe wij in 2023, het derde jaar van ons bestaan, invulling hebben gegeven aan onze missie kunt u lezen in ons...

Lees meer