Energiecafé Wouw - Stichting Energietransitie Roosendaal

Stichting Energietransitie Roosendaal (StER), Gemeente Roosendaal en Alwel hechten aan een goede lokale uitwerking van het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) West-Brabant. Samen dragen we bij aan de overgang naar milieuvriendelijke en duurzame energiebronnen. Waar Alwel zich voornamelijk richt op het verduurzamen van haar (sociale) huurwoningen, helpt de StER inwoners van de gemeente Roosendaal (kopers én huurders) met advies over verduurzaming van hun woning en vermindering van hun energieverbruik. De gemeente Roosendaal werkt overkoepelend met beide partijen aan de uitvoering van het Woonconvenant 2023-2025, waarin duurzaamheid uitgebreid beschreven staat.

Met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst bundelen we onze krachten en kunnen huiseigenaren nu meeliften met verduurzaming van huurwoningen in hun straat.

Corporaties hebben een belangrijke rol in de energietransitie
‘Verduurzaming van onze huurwoningen is belangrijk voor het klimaat. We helpen zo opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar verduurzaming van onze woningen is ook zéker belangrijk voor het wooncomfort en de betaalbaarheid van het wonen. Met een goed geïsoleerde woning en zonnepanelen verhogen we het wooncomfort en dalen de energiekosten van onze huurders en daarmee hun woonlasten. De komende decennia verduurzamen we bij groot onderhoud ruim 150 van onze huurwoningen in Roosendaal per jaar. Dat gaat vaak met hele straten tegelijk’, vertelt Tonny van de Ven, bestuurder van Alwel.

Huiseigenaren liften mee met verduurzaming van huurwoningen
‘In die straten staan ook koopwoningen. Huiseigenaren kunnen vanaf nu meeliften op de verduurzaming in hun straat. Want voor huiseigenaren geldt hetzelfde als voor huurders. Verduurzaming heeft een positief effect op het klimaat, het wooncomfort, het energieverbruik en daarmee op de energiekosten’, vult Marlies Bartels, voorzitter van de StER, aan. Alwel werkt met vaste aannemers voor de verduurzaming van haar woningen. Het is efficiënt en effectief als huiseigenaren hun woning tegelijk met de huurwoningen kunnen laten verduurzamen door deze aannemer.

Huiseigenaren zijn zelf opdrachtgever voor eigen verduurzamingsmaatregelen
De aannemer maakt een passend aanbod voor huiseigenaren voor verduurzaming van de eigen woning op basis van verduurzamingsmaatregelen die door Alwel bij huurders worden uitgevoerd. De huiseigenaar bepaalt zelf welke maatregelen hij wel en niet laat uitvoeren aan zijn huis. De eigenaar is hierbij zelf opdrachtgever van de aannemer. En betaalt zelf de rekening. Doordat de huiseigenaar kan meeliften in de grote opdracht van Alwel verhogen we het bewustzijn van het belang van duurzaamheid en verhogen we het gevoel van urgentie bij huiseigenaren om duurzaamheidsmaatregelen uit te laten voeren.

Huiseigenaren krijgen advies en ondersteuning van een projectleider energietransitie
De projectleider energietransitie helpt woningeigenaren de beste verduurzamingskeuzes te maken uit de maatregelen die de aannemer aanbiedt. Hij kijkt daarbij welke verduurzamingsmaatregelen passen bij de portemonnee van de woningeigenaar én de eigenaar ook het meest oplevert qua comfort en energieverbruik.

De projectleider energietransitie komt in dienst van Alwel en heeft de StER als opdrachtgever. De gemeente Roosendaal betaalt de adviseur energietransitie. De projectleider werkt intensief samen met deskundige vrijwilligers, bijvoorbeeld de energiecoaches van StER.

‘Ik ben blij met deze samenwerking waarbij we echt onze krachten bundelen. De verduurzaming van het vastgoed in de gemeente Roosendaal is niet iets wat wij als gemeente alleen kunnen oppakken. We hebben daarvoor organisaties zoals Alwel en de StER hard nodig, maar zeker ook alle inwoners. Deze projectleider energietransitie neemt de inwoners aan de hand mee. We willen de verduurzaming zo laagdrempelig mogelijk maken, dit is daarvoor een belangrijke stap’, besluit wethouder Klaar Koenraad.

De vacature van projectleider is nog vacant. Reageren kan via deze link.

Andere projecten

Terugblik Energiecafé in Wouw

Terugblik Energiecafé in Wouw

Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) organiseerde op zondagmiddag 5 november haar eerste Energiecafé in Wouw. In dit Energiecafé kregen bezoekers de nodige tips om energiekosten te besparen, informatie over warmtepompen, praktijkvoorbeelden, subsidies en meer....

Lees meer