Op 7 oktober 2020 is de Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) opgericht. Met de oprichting van deze onafhankelijke stichting willen de initiatiefnemers de overgang naar een duurzame energievoorziening binnen de gemeente Roosendaal bevorderen en waar nodig versnellen.

De StER wil dit doen door het stimuleren, adviseren en gidsen van inwoners bij het verduurzamen van hun energieverbruik. StER-voorzitter Marlies Bartels: “De Stichting is echt ‘van, voor en door burgers’. Het is een initiatief van een grote groep ondernemende burgers die graag elkaar en andere burgers van de gemeente Roosendaal helpen bij het verduurzamen van hun energieverbruik. Dat is belangrijk voor het klimaat, maar ook goed voor de eigen portemonnee en het wooncomfort.’

Energiecoaches

Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de StER zal de inzet van Energiecoaches zijn, die in zogenaamde keukentafelgesprekken individueel advies geven aan de bewoner op diens verzoek over zijn of haar situatie. Die oriënterende gesprekken van plusminus een uur zijn gratis.

Wijkacties

Aanvullend op de coaches worden wijkacties opgezet en gemeente-brede voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, steeds gericht op de maatregelen die mensen thuis kunnen nemen om het energieverbruik en de energierekening te verlagen en te vergroenen.

Voor deze gerichte acties wil de StER ook afspraken maken met en gesprekspartner zijn van structurele samenwerkingspartners zoals de gemeente en de woningcorporatie.

Burgerinitiatief

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van een aantal wijkbewoners uit de Weihoek. Die bewoners zijn gestart met het initiatief voor een zonneveld, dat uiteindelijk is overgenomen door een commerciële partij, die nu de Zonneweihoek aanlegt. Vanuit de maatschappelijk betrokkenheid van die ondernemer en de lokaal betrokkenen is daarna deze onafhankelijke stichting tot stand gekomen. De ondernemer draagt burgerinitiatieven een warm hart toe en heeft zonder voorwaarden aan de stichting een jaarlijkse bijdrage toegezegd per opgewekte megawatt uur. Deze bijdrage duurt net zolang als de 20- tot 25-jarige exploitatie van de Zonneweihoek.

Het begin is gemaakt. Wordt vervolgd!

Heeft u vragen/opmerkingen?
Kijk rond op deze website of stuur een e-mail naar info@steroosendaal.nl

Andere berichten

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

De StER is een burgerinitiatief gericht op het ondersteunen van inwoners van de gemeente Roosendaal bij het verduurzamen van het energieverbruik thuis. Hoe wij in 2023, het derde jaar van ons bestaan, invulling hebben gegeven aan onze missie kunt u lezen in ons...

Lees meer