StER initieert actie Geef voor kerst uw energieprijscompensatie cadeau

Door de stijgende energieprijzen komen steeds meer mensen in de financiële problemen. Ook in onze eigen gemeente. Daarom initieert Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) de actie ‘Geef voor kerst uw energieprijscompensatie cadeau’. Met deze actie gaat de StER op zoek naar inwoners die de energieprijscompensatie ter beschikking willen stellen aan instanties die zich inzetten voor mensen die in de financiële problemen zijn gekomen.

Iedereen krijgt van het kabinet dit jaar 380 euro compensatie voor de hoge energiekosten. Ook de mensen die het niet of minder nodig hebben. Wim van den Bergh, bestuurslid van de StER: ‘Deze gelden kunnen we herverdelen. Met de actie ‘Geef voor kerst uw energieprijscompensatie cadeau’ vragen we inwoners die de compensatie niet of minder nodig hebben te doneren aan instanties die mensen steunen die extra hulp nu het hardst kunnen gebruiken. Voor deze actie werkt de StER samen met Voedselbank Goed Ontmoet, Stichting Leergeld en Quiet Roosendaal. Ons gezamenlijk doel is dat deze donaties snel worden omgezet in middelen en diensten die juist deze doelgroep nu zo ontzettend nodig heeft.’

Hoe werkt het?
Inwoners die de energieprijscompensatie van 380 euro geheel of gedeeltelijk willen doneren, kunnen hun bijdrage rechtstreeks storten aan Voedselbank Goed Ontmoet, Stichting Leergeld en/of Quiet Roosendaal onder vermelding van ‘Actie energieprijscompensatie’. Ook donaties vanuit het bedrijfsleven zijn van harte welkom.

Voedselbank Goed Ontmoet
Voedselbank Roosendaal
Voedselbanken zetten alles op alles om ook in deze lastige tijd voedsel uit te delen aan mensen die zelf niets meer kunnen kopen. Uit een enquête van Stichting Armoedefonds onder honderden hulporganisaties blijkt dat ongeveer twee derde van hen het aantal hulpverzoeken ziet stijgen. Ook de Voedselbank in Roosendaal ziet deze stijging in aanvragen. U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL78RABO0140241833 t.n.v. Stichting Goed Ontmoet.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld RoosendaalInmiddels leeft 1 op de 12 kinderen in Nederland in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Het is belangrijk dat deze kinderen mee kunnen doen. Stichting Leergeld zet zich daarvoor in. Maak uw donatie over op rekeningnummer NL07 RABO 0128 0053 00 t.n.v. Stichting Leergeld Roosendaal of gebruik de QR-code onderaan deze website.

 

Quiet Roosendaal
Stichting Quiet Roosendaal
In Roosendaal leven naar schatting ruim 4400 huishoudens met problematische schulden. In sommige wijken leeft één op de zes kinderen onder de armoedegrens. Voor deze mensen, die vaak in stille armoede leven, is Quiet Roosendaal: Quiet verbindt mensen die in armoede leven (Members), met bedrijven (Sponsoren) en particulieren (Supporters). Doneren kan direct via deze website.

Heel erg bedankt voor uw donatie!

Andere projecten