Thuis Energie Besparen Doe je Zo

Proef met energie besparen thuis: vijf Roosendaalse woningeigenaren nemen deel

Een duurzame en comfortabele woning realiseren gaat verder dan bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente Roosendaal heeft daarom met vier andere Brabantse gemeenten besloten deel te nemen aan een proef met vijf huishoudens: ‘Thuis energie besparen doe je zo’. Dit kennis- en leertraject wordt in opdracht van de gemeente door energiecoaches van de Stichting Energietransitie Roosendaal uitgevoerd. Inmiddels zijn vijf woningeigenaren geselecteerd om mee te doen aan ‘Thuis energie besparen doe je zo’.

‘Thuis energie besparen doe je zo’
De woning verduurzamen is voor veel woningeigenaren erg complex. Dit kennis- en leertraject helpt inwoners om onder begeleiding van een energiecoach aan de slag te gaan met het maken van een plan voor de eigen woning. Naast duurzaamheid worden ook de woonwensen en toekomstplannen in het plan meegenomen.

Hoe werkt het?
We starten met een uitgebreid onderzoek waarin we de woning in kaart brengen. Daarbij kijken we onder andere naar hoe de woning is geïsoleerd. Is er bijvoorbeeld sprake van warmteverlies door tocht? We bekijken het stook- en ventilatiegedrag en wat eventueel bespaard kan worden op de energierekening. Ook de wensen en eisen van de deelnemers rondom comfortabel wonen en inbraak- en brandveiligheid worden in dit onderzoek meegenomen. Het NRC publiceerde een artikel over hoe zo’n onderzoek in zijn werk gaat.

Als dit in kaart is gebracht, begeleiden onze energiecoaches de deelnemers bij het ontwikkelen van een eigen plan voor de woning. Zo staan ze stil bij de gezinssituatie, de bereidheid om te investeren en sluiten we bij voorkeur aan op ‘natuurlijke momenten’ om de woning aan te pakken, zoals een verbouwing of vervanging. U kunt het plan in eigen tempo uitvoeren.

Wat kost het?
De waarde die dit traject vertegenwoordigt is ongeveer € 2.500,00 per woning. Aangezien ‘Thuis energie besparen doe je zo’ een kennis- en leertraject is, vraagt het van de deelnemers enkel een tijdsinvestering. Er zijn dus geen kosten verbonden aan begeleiding en onderzoek.
De maatregelen die te zijner tijd in en/of rondom de woning worden gerealiseerd, zijn wel voor eigen rekening.

Als tegenprestatie vragen we de deelnemers toestemming om de specifiek voor hun woningtype geldende resultaten te mogen delen, zodat we nog meer inwoners enthousiast kunnen maken om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Ook wordt de opgedane kennis en ervaring voor toekomstige energieprojecten ingezet. Vanzelfsprekend worden er geen persoonlijke zaken gedeeld.

Wie doen er mee?
Bij het maken van een selectie is gekeken naar een zo groot mogelijke diversiteit in veel voorkomende woningtypen in Roosendaal en aanliggende dorpen. Inmiddels zijn vijf woningeigenaren geselecteerd, woonachtig in Nispen en de wijken Burgerhout, Langdonk en Kortendijk.

Energiecoaches
Wilt u ook graag aan de slag met het besparen van energiekosten en kunt u daar nog wel wat hulp bij gebruiken? Maak dan een afspraak met één van onze energiecoaches. Dat kan door het invullen van dit formulier. Heeft u overige vragen? Stuur dan naar info@steroosendaal.nl.

‘Thuis energie besparen doe je zo’ is een initiatief van het programma Sociale Innovatie Energietransitie, een samenwerking tussen Enpuls en de Provincie Noord-Brabant. Lees meer >

Andere projecten