Begin oktober 2020 werd de bouw gestart van het eerste grondgebonden zonnepark binnen de gemeente Roosendaal, de Zonneweihoek. Dit zonnepark, dat tevens het eerste zonnepanelenproject met burgerparticipatie binnen de gemeentegrenzen is, is aangelegd langs de A58 nabij de wijk Weihoek en produceert vanaf begin 2021 groene stroom voor ongeveer 2.000 huishoudens.

Het zonnepark is voortgekomen uit een idee van een bewoner van de Weihoek. Die wilde graag zonnepanelen maar had geen geschikt eigen dak. Vervolgens bleken meer mensen in de Weihoek in die situatie te zitten. Daarom is er gezamenlijk gezocht naar een geschikte locatie voor een zonnepark waar omwonenden en andere inwoners van de gemeente Roosendaal aan mee konden doen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de Zonneweihoek.

Er zijn twee filmpjes die de ontwikkeling en het ontstaan van de Zonneweihoek illustreren.

Dit filmpje, gemaakt in voorjaar 2020, vertelt over het prille begin, de lokaal betrokkenen en de participatiemogelijkheden.

En dit filmpje, gemaakt door Zuidwest TV Update op 16 oktober 2020, toont hoe de bouw vordert en laat verschillende betrokkenen aan het woord.

Kijk voor meer informatie op deze website.

 

Andere berichten

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

De StER is een burgerinitiatief gericht op het ondersteunen van inwoners van de gemeente Roosendaal bij het verduurzamen van het energieverbruik thuis. Hoe wij in 2023, het derde jaar van ons bestaan, invulling hebben gegeven aan onze missie kunt u lezen in ons...

Lees meer