De StER is een burgerinitiatief gericht op het ondersteunen van inwoners van de gemeente Roosendaal bij het verduurzamen van het energieverbruik thuis.

Hoe wij in 2023, het derde jaar van ons bestaan, invulling hebben gegeven aan onze missie kunt u lezen in ons jaarverslag (klik op de link om downloaden als PDF).

Nieuwsbrief Stichting Energietransitie Roosendaal

Andere projecten