Privacy verklaring

Privacy Statement en aansprakelijkheid

Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) hanteert een strikt privacybeleid. Er mag bij u als bezoeker van onze site: www.StERoosendaal.nl geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In dit privacy statement staat beschreven hoe wij omgaan met de gegevens van onze bezoekers en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Uw privacy is gewaarborgd!

StER gevestigd aan de Travertijndijk 11 te Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Aanvaarding:
Op de inhoud en het gebruik van de website van StER zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. StER behoudt zich het recht voor deze website en deze voorwaarden regelmatig te wijzigingen en/of te vervangen als daar aanleiding toe is.

Informatie en aansprakelijkheid:
Informatie op deze site is informatie van algemene aard en houdt geen (individueel) advies in. De informatie is uiteraard met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld, maar StER garandeert niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van fouten is.
StER is dan ook niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die direct of indirect ontstaan door het gebruik van de informatie op deze website. Het gebruik van enige informatie via deze website is geheel voor risico van de gebruiker.
Ook voor (vrijblijvende) adviezen verkregen telefonisch, per e-mail, uit onze nieuwsbrieven of anderszins, kan de StER geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie op deze website is vrijblijvend en is niet bedoeld als concreet aanbod om een overeenkomst af te sluiten.

Verwijzingen:
Op de website van StER kunnen verwijzingen naar andere websites of informatiebronnen zijn opgenomen. StER is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van informatie van deze websites en informatiebronnen.

Privacy Statement
StER verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij respecteren daarbij uw privacy, volledig AVG-proof (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

StER verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doeleinde:
– Om contact op te kunnen nemen voor het beantwoorden van vragen of om informatie te vertrekken, uitsluitend n.a.v. uw eigen verzoek;

Het bewaren van persoonsgegevens:
StER bewaart uw persoonsgegevens zolang uw verbonden bent aan de StER en we deze gegevens nodig hebben voor goede dienstverlening en informatievoorziening. Na einde van uw relatie met StER worden uw gegevens verwijderd.
Op uw verzoek kunnen uw gegevens, conform de AVG, meteen verwijderd worden.
U hebt steeds het recht, ook conform de AVG, uw gegevens in te zien of aan te laten passen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam of voorletters en achternaam
– e-mailadres

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
StER gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden

StER wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Contact:
Stichting Energietransitie Roosendaal
Travertijndijk 11,
4706 TR Roosendaal.
KvK 80536344